OldtimerkeuringWetgeving

U heeft waarschijnlijk ook een groene uitnodiging ontvangen voor de periodieke keuring van de oldtimer.
Regelmatig krijgen we hier vragen rond, onderstaand kan U alles even rustig nalezen.

De voertuigen die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 25 jaar kunnen ingeschreven worden als oldtimers. Deze worden vóór de (her)inschrijving onder een “O-plaat” aan een eerste “oldtimerkeuring” onderworpen.

Periodieke oldtimerkeuring

Sinds 20 mei 2018 moeten de voertuigen, die in Vlaanderen ingeschreven staan als oldtimer, ook verplicht naar een periodieke technische keuring.
De nieuwe regels zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU. De Europese Unie streeft naar het bijna volledig verdwijnen van verkeersdoden en zwaargewonden tegen 2050.
Daarom zetten de lidstaten uit de Unie in op meer veiligheid.
Een voertuig in goede technische staat draagt daaraan bij.

De periodiciteit is afhankelijk van de leeftijd van het voertuig (de leeftijd verwijst naar de datum van de eerste inschrijving):

  1. voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: keuring met een periodiciteit van 1 jaar
  2. voertuigen vanaf 30 jaar tot en met 50 jaar: keuring met een periodiciteit van 2 jaar
  3. voertuigen ouder dan 50 jaar: keuring met een periodiciteit van 5 jaar

Overgangsmaatregelen

  • Voertuigen ingeschreven vanaf 01.01.1990 moeten naar de periodieke oldtimerkeuring uiterlijk op de dag in 2019 waarop het voertuig respectievelijk 26, 27, 28 of 29 jaar wordt.
  • Voertuigen ingeschreven vóór 01.01.1990 moeten naar de periodieke oldtimerkeuring uiterlijk op de dag in 2020 waarop het voertuig 31 jaar of meer wordt.
  • Voertuigen ingeschreven na 20.05.2018 moeten naar de periodieke oldtimerkeuring met als referentiedatum de datum van de eerste oldtimerkeuring.

Verplichting

De Vlaamse keuringscentra versturen de groene oproepingskaarten als herinnering naar de eigenaars van de betrokken oldtimers. Het niet ontvangen van een oproepingskaart is geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. De eigenaar draagt zelf de verantwoordelijkheid voor een tijdige keuring.
Eigenaars die geen kaart hebben ontvangen, kunnen de uiterlijke geldigheidsdatum voor de keuring zelf berekenen op basis van de referentiedatum.
Dat is de dag en de maand van de eerste inverkeerstelling.
Die datum is terug te vinden op het kentekenbewijs. Een voertuig kan vanaf twee maanden voor de uiterlijke datum aangeboden worden voor een periodieke keuring.

Oldtimers jonger dan 30 jaar die in 2019 niet zijn aangeboden voor een keuring, moeten in 2020 voorgereden worden om het voertuig alsnog in regel te stellen.

Een voertuig laattijdig voorrijden houdt risico’s in.

Uitzonderingen

Bepaalde voertuigen, met een oldtimernummerplaat of een gepersonaliseerde nummerplaat met een oldtimervignet, zijn vrijgesteld van de periodieke oldtimerkeuring.
Het gaat om voertuigen voor traag vervoer, voertuigen uitgerust met rupsbanden, bepaalde landbouwvoertuigen en motorfietsen.

Gebruiksbeperkingen voor oldtimers

De gebruiksbeperkingen voor oldtimers zoals bepaald in het K.B van 15.03.1968 blijven behouden. De voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat mogen niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

• commercieel en professioneel gebruik,
• woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer,
• bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer,
• gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :
• oldtimermanifestaties,
• proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig.